Kancelaria zakończyła działalność.

W sprawie otrzymania wypisu aktu notarialnego należy kontaktować się
z Sekretariatem IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.